2022-03-20

പാചകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ?- Cook Up a Storm / കുക്കപ്പ് എ സ്റ്റോം (2017)

പാചകം എന്ന കലയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചില ചുരുക്കം ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.അതിൽ തന്നെ മലയാള ചിത്രങ്ങളായ സാൾട് ആൻഡ് പേപ്പർ,ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഒക്കെ ഫ…

പതിനഞ്ചുകാരന് മുപ്പത്താറുകാരിയോട് പ്രണയം - Erotic -The Reader(2008)/ദി റീഡർ

18+ പടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലേൽ എറോട്ടിക് ലേബലിൽ വരുന്ന പടം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ യാതൊരു കഥയും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ സീൻ കാണിക്കാനായി എടുത്ത് വച്ച ഒട്ടനവധി പടങ…

ഇതിനൊരു ഒറിജിനൽ വേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ? Little Forest(2018) ജാപ്പനീസ് വേർഷൻ

"നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം കാണരുത് " പടത്തിന്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് മെയിൻ.എന്താണ് കാരണം എന്ന് നിങ്ങളിൽ ഈ പടം…

Suggestions

Name

Email *

Message *