2022-03-13

ബലൂൺ കൊണ്ടൊരു സാഹസിക യാത്ര - Based on True Story - Balloon(2018)/ബലൂൺ

Balloon(2018) German Drama/Thriller 2:05 hour 7.5/10 സാഹസിക യാത്രകൾ എന്നും നമുക്ക് ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ.അത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ പോകാൻ ആഗ്രഹി…

അച്ഛനെ കൊന്ന സീരിയൽ കില്ലറെ കാത്തിരിക്കുന്ന മകൾ -Korean Seriel Killer Movie -Missing You(2016)/മിസ്സിംഗ് യു

Missing You (2016)  Korean | Revenge | Thriller 1h 48m 6.7/10 പ്രതികാരകഥയാണ്..ത്രില്ലറാണ്..കൊറിയൻ പടമാണ്..അത് പോരെ കാണാൻ. നമ്മൾ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ള …

Suggestions

Name

Email *

Message *